Forumi

Vršiteljica dužnosti predsjednice Foruma žena: Tea Vukelić

Predsjednik Foruma mladih: Hrvoje Poljak

Predsjednik Foruma seniora: Slavko Đapić