Plan (ne)razvoja županije od 2022. do 2027.

Aktualno 23. travnja 2022

Vladajući u Splitsko-dalmatinskoj županiji (HDZ-DP-HGS) predložili su i dali na javno savjetovanje Plan razvoja županije u razdoblju od 2022.g. do 2027.g. Ovaj dokument kojim se planira srednjoročni razvoj županije ukratko bi se mogao nazvati – “Skup lijepih želja.” No, ono što je nama najbitnije, jesu dijelovi Plana koji se odnose na Sinj i Cetinsku krajinu, a tu sa žaljenjem moramo konstatirati da i dalje ostajemo na zapećku županije kada su u pitanju razvojni projekti i ulaganja u infrastrukturu. Naime, od predloženih 14 strateških projekata u županiji, nema niti jednoga koji se odnosi na Grad Sinj.  SDP će putem svoga kluba vijećnika u Županijskoj skupštini tražiti da se u strateške projekte uvrsti izgradnja brze ceste od Križica do Kukuzovca kao vitalni interes Grada Sinja i Cetinskog kraja koja bi dala novi zamah gospodarskom, ekonomskom, socijalnom, ali i demografskom razvoju ovoga kraja.  I dok primjećujemo da se u ostalim dijelovima županije koji imaju uspostavljenu tzv. “vertikalu vlasti” planiraju razvojni projekti, jedan od strateških projekata upitnog utjecaja na okoliš odnosi se na gradnju reverzibilne hidroelektrane RHE “Blace” u susjednoj općini Otok. Ova ideja naišla je na ogromno negodovanje javnosti, prvenstveno zbog lokacije  i činjenice da će se za potrebe RHE graditi dva umjetna jezera. Moramo ovdje navesti podatak da sve hidroelektrane na slivu rijeke Cetine trenutno godišnje proizvedu oko 2100 GWh električne energije što čini cirka 35% ukupne energije dobivene iz hidroelektrana Republici Hrvatskoj. Sa predloženom reverzibilnom hidroelektranom snage 500 MW taj bi se postotak znatno povećao, međutim dok je upitna korist od toga za građane,  investitor i operator elektrane mogu očekivati ogroman profit, pogotovo imajući u vidu kretanje cijene električne energije. Nekima će, nažalost, biti oduzeto visokovrijedno poljoprivredno zemljište uz samu rijeku Cetinu, a nije sasvim jasno može li elektroprivredna renta koja se isplaćuje jedinicama lokalne samouprave kompenzirati građanima sve minuse koje im ovaj projekt donosi? Što se tiče ostalih planova Županije koji se odnose na ulaganja u zdravstvo, školstvo, socijalnu skrb i navodnjavanje Sinjskog polja, tu se samo suhoparno navodi “da će se nastaviti ulagati…”, ali bez jasnih rokova, izvršitelja, nositelja i financijskih pokazatelja, tako da možemo očekivati daljnje srozavanje kvalitete usluga koje su pod ingerencijom Županije i koje su već sada na niskim granama.

Stari Rimljani bi rekli: Ništa novo pod suncem, a mi kažemo ništa novo kad su u pitanju ulaganja Županije SDŽ u Sinj, jer ih i nadalje neće biti.