Dokumenti

OVJERENA FINANCIJSKA IZVIJEŠĆA ZA KAMPANJU ZA LOKALNE IZBORE 2017.G.

FIN-IZVJ-KANDIDAT

FIN-IZVJ-SDP

IZ-DP- KANDIDAT

IZ-DP-SDP

IZ-MO – KANDIDAT

IZ-MO-SDP

IZ-TP- KANDIDAT

IZ-TP-SDP

———-

Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe u razdoblju 31.3.2017. do 13.5.2017.
Okvirni podaci o visini i izvoru vlastitih sredstava za izbornu promidžbu

———-

Dokumenti za 1. Izvještajno-tematsku konvenciju:

Obrazac za Kandidaturu

Odluka o sastavu Gradske izborne komisije

Odluka o sazivanju 1. Izvještajno-tematske konvencije

———-