Pokrećemo inicijativu o referendumu za smjenu gradonačelnice i njenih zamjenika

Aktualno 27. rujna 2019

Poštovane Sinjanke i Sinjani,

kao što Vam je poznato, gradska vlast u Sinju već duže vrijeme je u krizi i ne funkcionira onako kako bi trebala. Od trenutka kada je gradsko vijeće ostalo na samo jednom potpredsjedniku, pa do danas, bilo je više pokušaja da se izabere novi predsjednik Gradskog vijeća. Svi su prošli bezuspješno, dakle ne postoji jasna većina u Gradskom vijeću.

Prilikom izglasavanja proračuna Grada Sinja za 2019.g. on nije donesen na prijedlog izvršne vlasti, nego je donesen i izglasan od tzv. “oporbe” u Gradskom vijeću, a gradonačelnica umjesto da povuče svoj prijedlog, koji nije imao većinu, pristala je na donošenje tuđeg proračuna, jer bi se u protivnom išlo na nove izbore. Dakle, ovdje uopće nije bitna kvaliteta i valjanost aktivnosti koje se u Gradu trebaju financirati, nego je zapravo važno tko će zauzeti kakve pozicije, koje mu omogućavaju osobnu korist za sebe i svoje bližnje. Radi se o politikanstvu najgore vrste, u kojem volja naroda ostaje nebitna i podređena osobnim interesima pojedinaca i političkih povezanih grupa. Nadalje, zamislite koliko će Gradonačelnica i ostala izvršna vlast, koja joj je podređena, biti zainteresirana za realizaciju ovog proračuna, kojeg nije donijela? – Nimalo.

U takvoj situaciji interesi Grada postaju nebitni, a bitno postaje jedino zauzimanje političkih pozicija za održanje postojećeg stanja. U tom duhu vidimo i sramotna imenovanja nekompetentnih ljudi na pozicije u Gradu, od kojih je ova posljednja u Kamičku d.o.o. posebno zanimljiva. Dakle, dok god ne smjenimo ovu nesposobnu vlast ne možemo se nadati ničemu dobrom.

Nadalje, NL doktora Jadrijevića, dakle lista koja je kandidirala Gradonačelnicu i izgurala je do pobjede na izborima, odrekla se Gradonačelnice i njene politike. Zapravo javno tek jedan vijećnik podržava Gradonačelnicu i njezinu politiku, a to je  više nego dovoljno kao razlog za smjenu. Dakle, Gradonačelnica je potpuno sama, a sa ogromnim ovlastima i ogromnim rizikom da načini štetu ovome gradu. Bilo suludim imenovanjima, bilo ne izvršenjem proračuna ili pak loše i sumnjivo vođenim projektima za Grad Sinj.

Sinjska javnost  zapravo ne zna zašto se NL odrekla Gradonačelnice, odnosno koje su to pogreške koje je ona počinila, a oni nisu javno obznanili i ogradili se od njih. Samo je čelnik NL Jadrijević rekao, kako će sve javno reći kada za to dođe vrijeme.  A što bi do tada trebalo raditi? Ovdje se, očito, radi o javnoj neodgovornosti obaju partnera koji su zaboravili da obnašaju javne funkcije i da uopće postoje građani koji su ih birali i kojima trebaju položiti račune.  I to je veliki razlog za hitne nove izbore u Sinju.

Gradonačelnica je ostala sama. Razriješila je oba dogradonačelnika i cijelo ovo vrijeme koje provodi na ovoj funkciji iskorištavati će samo za opstanak na vlasti, dok vremena za građane Sinja i njihove potrebe neće biti. U tom smislu i vidimo svakodnevno nefunkcioniranje gradske uprave koja nije u stanju realizirati niti jedan projekt, niti privući novac iz fondova za gradnju društvene i komunalne infrastrukture, dok vidimo da svi ostali gradovi i općine u našem okruženju prilično uspješno rade na tome.

Kao pokretači ove inicijative znamo da ona nije jeftina i da je komplicirana za izvedbu, ali za sve građane Sinja, najskuplji je ostanak ove krnje izvršne vlasti koja Gradu svakodnevno pričinjava štetu, kako u njegovom svakodnevnom funkcioniranju, tako i u razvojnom potencijalu, gdje je vidljivo da susjedne općine i gradovi imaju smislenu strategiju razvoja i idu naprijed, dok je Sinj talac nesposobne i nemoralne vlasti. Ukoliko bi ova inicijativa skratila ovu vlast barem za jedan mjesec, to bi itekako imalo smisla. Smatramo da se od građana Sinja se već duže vremena krije stvarno stanje koje vlada u izvršnoj vlasti i Gradskom vijeću, a ono je sve samo ne pozitivno za funkcioniranje i razvoj našega Grada.