“Demokracija na sinjski način” – javna tribina s prof.dr.sc. Ivanom Koprićem

Aktualno 25. studenoga 2018

U subotu, 1. prosinca s početkom u 10 sati u Galeriji Sikirica u Alkarskim dvorima, održati će se javna tribina pod nazivom “Demokracija na sinjski način”.

Prof.dr.sc. Ivan Koprić, redoviti profesor s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu govoriti će o važnosti decentralizacije te analizirati aktualne probleme lokalne samouprave u Sinju. Za decentralizaciju su osobito važna različita pitanja teritorijalne organizacije lokalne samouprave, a gradovi mogu biti pokretači lokalnog razvoja i relativno jaki pružatelji javnih usluga, kao i uopće središte javnog života. U tom će kontekstu biti više riječi o ulozi mjesne samouprave koja je važna da se u okviru opće uloge gradova ne zanemare interesi građana. Mjesna samouprava mogla bi biti dodatni faktor uspješnosti gradova. Pored lokalnih političkih tijela, temelj kapaciteta i sposobnosti efikasnog djelovanja lokalnih i regionalnih jedinica su lokalni službenici koji bi morali zadovoljiti standarde visokostručnih i profesionalnih, etičnih, dobro motiviranih i proaktivnih javnih službenika. Prof. Koprić govoriti će i o aktualnim pitanjima pravne regulacije, kohabitaciji gradskog vijeća i izvršne vlasti u odnosu na Lex Šerif, ali i određenim negativnostima poput korupcije u kontekstu lokalne samouprave. Također, biti će predstavljena
i nova knjiga profesora Koprića “Uspavano srce demokracije: lokalna samouprava za građane i zajednicu”.

“Prof. dr. sc. Ivan Koprić redoviti je profesor u trajnom zvanju zaposlen na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu 1987. Radio je u Pravnoj službi PIK Vrbovec-Mesna industrija u razdoblju 1987.-1990. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je od 1. rujna 1990. na Katedri za upravnu znanost. Magisterij iz upravno-političkih znanosti obranio je 1994., a doktorsku disertaciju Međuuvjetovanost strukture i komuniciranja u upravnim organizacijama 1999. godine. Predstojnik je Katedre za upravnu znanost Pravnog fakulteta u Zagrebu od 2007., a na Pravnom fakultetu je vodio Studijski centar za javnu upravu i javne financije (2011./15.) te obavljao niz drugih funkcija (prodekan, 2001./03.; predstojnik Zavoda za javno pravo i javnu upravu 2005./13.; voditelj doktorskog smjera javno pravo i javna uprava 2011./15.). Sudjelovao je u pokretanju i bio voditelj poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog specijalističkog studija Javna uprava Sveučilišta u Zagrebu (2006./10.). Autor je ili suautor više od 20 knjiga, više od 110 znanstvenih i preko 180 stručnih i drugih radova, od čega je značajan broj objavljen u inozemnim publikacijama.Sudjelovao je kao istraživač i voditelj u više od 40 znanstveno-istraživačkih i policy projekata, od čega je polovica bila međunarodnog karaktera. Održao je preko 160 izlaganja i pozvanih predavanja na znanstvenim skupovima, većinom u inozemstvu. Organizirao je brojne međunarodne znanstvene konferencije. Glavni je i odgovorni urednik međunarodnog znanstvenog časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava – Croatian and Comparative Public Administration od 2005., dok je u razdoblju 2004.-2005. bio član Uredništva toga časopisa. Član je uredništva još četiri znanstvena časopisa (Revija za socijalnu politiku, Lex localis, Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske Riesed-Revista Internacional de Estudios Sobre Sistemas Educativos). Glavni je urednik Biblioteke knjiga Suvremena javna uprava od 2002. s dosad objavljenih 29 knjiga. Ekspert je Europske komisije, UNDP i OECD-Sigma u području javne uprave, upravljanja ljudskim potencijalima i upravnog prava, a na poslovima oko reforme javne uprave radio je i za druge međunarodne organizacije (UN, Svjetska banka, GIZ, ReSPA, i druge).”