Otpis duga blokiranim građanima za gradske usluge do 10 tisuća kuna

Aktualno 14. rujna 2018

Dok se vlast u Sinju bavi friziranjem natječaja, dvoranama i slično,  ispod radara prolaze stvari koje su bitne za svakodnevni život naših sugrađana, pa sam danas uputio u proceduru na Gradsko vijeće Prijedlog zaključka o otpisu dugova fizičkim osobama i objavi poziva za podnošenje zahtjeva za otpis dugova fizičkim osobama.

Sukladno Zakonu o otpisu dugova fizičkih osoba, otvorena je mogućnost da i Grad Sinj u  cilju jednokratne pomoći blokiranim građanima i svojim dužnicima otpiše dio potraživanja. Prema podacima koje sam prikupio, U Sinju se pod ovrhom po osnovi dugovanja Gradu Sinju nalazi cca 4.000 Sinjana, pri čemu Grad Sinj potražuje iznos od približno 3,5 milijuna kuna. Smatram da, ukoliko se Grad Sinj priključi pozivu Vlade RH za otpis dugova građanima po svim osnovama kumulativno do iznosa 10 tisuća kuna, da se na taj način izlazi u susret najugroženijoj skupini naših sugrađana koji su iz nekog razloga završili u blokadi. Ovim putem pozivam sve kolege u Gradskom vijeću da nadiđu ideološke i druge razlike te podrže ovaj prijedlog, jer od njega u konačnici korist imaju samo naši sugrađani.

Osim što ovo predstavlja novi početak za veliki broj naših sugrađana, isto tako mora predstavljati i za Grad Sinj od čijih službi ubuduće očekujemo pravodobnu i redovitu naplatu potraživanja kako bi se izbjegle zastare, ovrhe i dovođenje građana u nepovoljan položaj.

Gradski vijećnik SDP-a
Nikola Vučković, struč.spec.ing.

Prijedlog Zaključka o otpisu dugova fizičkim osobama i objavi poziva za podnošenje zahtjeva za otpis dugova fizičkim osobama