Održana javna tribina “Demokracija na sinjski način”

Aktualno 1. prosinca 2018

Danas je u Galeriji Sikirica pred oko 30-tak zainteresiranih građana javnu tribinu pod nazivom “Demokracija na sinjski način” održao prof. dr. Ivan Koprić sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakon uvodnog dijela u kojem je predstavljena nova knjiga prof. Koprića “Uspavano srce demokracije”, posjetitelji tribine su prof. Kopriću uputili niz pitanja i primjera u vezi s funkcioniranjem lokalne uprave, zapošljavanja, ali i korupcije koju manifestiraju lokalni moćnici u Hrvatskoj, na što je profesor iscrpno odgovarao. Prof. Koprić je istaknuo važnost uključivanja građana u demokratske procese u svojoj sredini, iako je trenutno važećim Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi, tzv. Lex Šerif, napravljeno upravo suprotno te su umanjene ovlasti i važnost predstavničkog tijela, odnosno Gradskog vijeća, a dana je prevelika moć gradonačelnicima. Osnovna poruka ovoga skupa bila je da dobro i efikasno ustrojena lokalna samouprava može služiti kao servis mnogih usluga svojim građanima te da one sredine koje su prepoznate kao uspješne, gotovo redovito imaju iza sebe i uspješnu lokalnu samoupravu. Moderatori tribine bili su Mira Perić i Nikola Vučković.

Prof.dr.sc. Ivan Koprić vodeći je hrvatski stručnjak iz područja javne uprave čiji je rad prepoznat i izvan granica Republike Hrvatske, pa je tako surađivao s nizom međunarodnih organizacija kao što su: UN, Svjetska banka, Europska komisija, OECD,  UNDP, GIZ, ReSpa i druge. Tokom svoje tridesetogodišnje karijere objavio je kao autor ili suautor više od 20 knjiga, više od 110 znanstvenih i preko 180 stručnih i drugih radova, od čega je značajan broj objavljen u inozemnim publikacijama, a održao je i preko 160 izlaganja i pozvanih predavanja na znanstvenim skupovima, većinom u inozemstvu.