1.izvještajno-tematska konvencija SDP-a Sinj

Aktualno 19. veljače 2016

Temeljem članka 30.Statuta SDP,Glavni odbor je na svojoj sjednici održanoj 23.siječnja 2016.godine donio Odluku o sazivanju 13.konvencije SDP-a.
Sukladno toj Odluci,općinske i gradske organizacije su dužne održati konvencije do 19.ožujka 2016.godine.

Na Gradskom odboru SDP-a Sinj koji je održan 18.veljače 2016.godine jednoglasno je donesena Odluka o sazivanju 1.tematsko-izvještajne konvencije Gradske organizacije SDP-a Sinj koja će se održati 12.ožujka 2016.godine u 10:00 sati u Hotelu Alkar.
Sukladno toj Odluci članovi/članice Konvencije mogu biti članovi/ice organizacije koji do dana potpisivanja Izjave o dužnosti prihvaćanja člana/ice 1.tematsko-izvještajne konvencije SDP-a Sinj nemaju nepodmirenih dugovanja s osnove članarine za period od 6 mjeseci i duže,zaključno do 05.ožujka 2016.godine.

Svaki član će na kućnu adresu dobiti Odluku o sazivanju tematsko-izvještajne konvencije,Poziv za tematsko-izvještajnu konvenciju,te Izjavu o prihvaćanju dužnosti člana/ice konvencije koju je dužan potpisati i osobno donijeti u stranku.Također će svi članovi koji imaju nepodmirena dugovanja dobiti obavijest o visini i načinu uplate dugovanja.

Detaljnije informacije na ovu temu možete pronaći na internet stranici: www.sinj.sdp.hr
Za sve eventualne nejasnoće kontaktirajte nas na e-mail adresu: sinj@sdp.hr.

Predsjednik GO SDP-a Sinj
Stipe Jadrijević Cvrlje